Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1 - 10 spośród 141 dla zapytania na sprzedaż

06 września 2017

Ogłoszenie o przetargu - Kasprowicza

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

14 września 2017

Przetarg ul. Bernardyńska

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

06 września 2017

Ogłoszenie o przetargu - ul. Wiatraczna

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

06 września 2017

Ogłoszenie o przetargu - ul. Sosnowa

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a dziewiąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej.

06 września 2017

Ogłoszenie o przetargu - obwodnica

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a dziesiąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych przy drodze krajowej nr 5.

18 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu - Kasprowicza

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

05 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości ul. Wiatraczna

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

05 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości ul. Sosnowa

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza ósmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościan położonej w Kościanie przy ul. Sosnowej.

05 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 5

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza dziewiąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych przy drodze krajowej nr 5.

30 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu ul. Bernardyńska 2

Burmistrz Miasta Kościana o g ł a s z a czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.