Absolutorium dla Burmistrza Piotra Ruszkiewicza

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Kościana w czwartek 25 czerwca br. radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok 2019 i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana.

Przypominamy, że XV Sesja Rady Miejskiej Kościana została przeprowadzona w trybie zdalnym. Retransmisja dostępna jest na kanale Urzędu Miejskiego Kościana na YouTube.