Akty prawne

Uregulowania prawne dotyczące utrzymania czystości i odbioru odpadów komunalnych znajdą Państwo m.in. na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Regulacje podjęte przez Związek Międzygminny "Cetrum Zagospodarowania Odpadów  - Selekt" w Czempiniu, w którym zrzeszona jest Gmina Miejska Kościan, na stronie http://selekt.czempin.pl oraz na stonie BIP.

Poniżej w załaczeniu regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, który został przyjęty przez Zgromadzenie Związku w dniu 22.02.2013 r.