Programy UE

Bączkowskiego - wyłożenie do publicznego wglądu

Projekt Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry