Programy UE

19 stycznia 2024

Badanie "Kondycja gospodarstw domowych".

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w 2024 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Kondycja gospodarstw domowych (KGD).

Informacja ogólna o badaniu:
Badanie kondycji gospodarstw domowych dostarcza informacji o zachowaniach respondentów jako konsumentów. Przedmiotem badania są opinie dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności do oszczędzania oraz planów zakupu dóbr trwałego użytku. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich, analizowania trendów oraz formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych.

Termin realizacji badania:
cały rok - w pierwszej połowie każdego miesiąca

Metoda realizacji badania:
wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Pytania dotyczą:
składu osobowego gospodarstwa domowego;
ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju;
sytuacji finansowej gospodarstwa domowego;
możliwości oszczędzania;
planów zakupu dóbr trwałego użytku (użytkowanych dłuższy czas).