Bieg Tropem Wilczym

Miejscowość: Kościan
Miejsce: Kościan
Data zakończenia: 2019-03-03
Organizator: lokalny: Urząd Miejski Kościana, MOSiR

W niedzielę 3.03.2019 r. w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie odbędzie kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym. Planowany jest bieg rodzinny, nieodpłatny, na dystansie 1.963 m.

Start i meta biegu znajdować się będą przy placu zabaw w Parku Miejskim, na wysokości tablicy informacyjnej o biegach „Parkrun Kościan”. Uczestnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc i pomiaru czasu (w załączeniu mapa z trasą biegu).
Zgłoszenia do biegu poprzez stronę internetową, gdzie rejestrując się wypełnia się Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zapisy elektroniczne do dnia 21.02.2019r. lub do wyczerpania puli 180 szt. pakietów startowych. W załączeniu regulamin biegu.

Biuro biegu będzie czynne od godz. 10:30 -11:45 znajdować się będzie w budynku na terenie Stadionu Miejskiego w Kościanie od strony ul. Bączkowskiego, gdzie wydawane będą pakiety startowe m.in. pamiątkowa koszulka bawełniana (koszulki w różnych rozmiarach - o dostępnym rozmiarze decyduje kolejność odbioru pakietu w dniu biegu). W przypadku niewykorzystania limitu pakietów startowych będzie możliwość zapisania się w dniu biegu.

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzymuje pamiątkowy medal. Nie są przewidziane żadne klasyfikacje biegu, prócz klasyfikacji OPEN z zastrzeżeniem braku dodatkowych nagród, pucharów i innych gratyfikacji za zajęte miejsca.

Formularz zgłoszeniowy - UWAGA! Zapisy zakończone ze względu na wyczerpanie limitu 180 szt. pakietów startowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu.