Bulwary nad Obrą

Położone nad brzegiem kanału Obry i Ulgi w Kościanie są doskonałym miejscem do wypoczynku dla całych rodzin o każdej porze roku, stanowią również doskonałe miejsce do uprawiania nordicwalking oraz do biegania. Obecność rozległych terenów zielonych w centrum miasta przyciąga wiele osób, które mogą obcować z przyrodą bez konieczności wyjazdu poza teren Kościana.

Bulwary posiadają bogatą florę i faunę. Wśród flory porastającej ciągi spacerowe wzdłuż Obry i Ulgi najliczniej reprezentowane są następujące gatunki: kasztanowiec biały, klon srebrzyste, wierzba płacząca oraz lipa drobnolistna. Fauna to przede wszystkim ptaki mieszkające na okolicznych drzewach: sikory, zięby, dzwońce, kowaliki, szczygły, kosy, grzywacze, pleszki, kawki, trznadle oraz ptaki wodne takie jak: kaczki krzyżówki czy łabędzie nieme. Na terenie bulwarów można spotkać także żabę wodną, jaszczurkę zwinkę oraz wiele gatunków owadów, w tym kolorowe motyle.

Dodatkową atrakcją jest możliwość skorzystania z wypożyczalni kajaków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie i podziwianie piękna przyrody z perspektywy kajaka. Wypożyczalnia znajduje się na tyłach Hali Sportowej Łazienki (dojazd od ulicy Łąkowej). Tel. 785-945-687.