Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej - konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły w załączonym linku:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html