Programy UE

Burmistrz Piotr Ruszkiewicz spotkał się z grupą kościańskich Odyseuszy

W dniu 18 kwietnia Burmistrz miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Zielonka spotkali się w Urzędzie Miejskim w Kościanie z grupą kościańskich Odyseuszy.

Odyseja Umysłu to powstały w USA przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Celem OU jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Odyseja uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Jesienią każdego roku Fundacja Odyssey of the Mind publikuje pięć problemów długoterminowych. Każda drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie, które wiosną przedstawia sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z problemem spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut. Odyseusze pracują w drużynach, które liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje i nie narzuca własnych pomysłów.

Kościańscy Odyseusze występujący pod szyldem FUNDACJI MŁODY POLITECHNIK:

  1. Artur Molendowski - trener, prezes fundacji
  2. Kuba Ciążkowski - debiutował w tym roku na finałach ogólnopolskich
  3. Oskar Kościański - dwukrotny uczestnik finałów ogólnopolskich
  4. Maja Olszewska - dwukrotna uczestniczka finałów ogólnopolskich
  5. Michał Rzeźnik -  dwukrotny uczestnik finałów ogólnopolskich
  6. Mikołaj Sałacki - trzykrotny uczestnik finałów ogólnopolskich

Dotychczasowe sukcesy kościańskiej drużyny Odysei Umysłu:

  • trzykrotne wygranie eliminacji regionalnych dla województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego i trzykrotny udział w finałach krajowych w Gdyni,
  • w roku 2017 drużyna została laureatem Nagrody Ranatra Fusca za wybitną kreatywność. Nagroda Ranatra Fusca to najwyższy zaszczyt w Odysei Umysłu. Przyznawana jest drużynom, które podjęły wyjątkowe ryzyko twórcze lub wykazały się niezwykłą kreatywnością i działaniem łamiącym schematy,
  • W roku 2019  Fundacja Odyssey of the Mind Polska przyznała drużynie Nagrodę Omera. To nagroda za postawę godną naśladowania i przestrzeganie zasady fair-play, 
  • w roku 2019  Artur Molendowski był nominowany do Nagrody Profesor Sołowiej przyznawanej trenerom, którzy w wyjątkowy sposób przyczyniają się do rozwoju Odysei Umysłu w Polsce.