Programy UE

Cyfrowa Gmina

Nowe wsparcie dla gmin

Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Wiemy też, że przygotowanie JST do realizacji tego typu działań nie zawsze odpowiada oczekiwaniom ich odbiorców.

Chcemy odpowiedzieć na ten problem i dzięki funduszom unijnym stworzyliśmy program pozwalający dofinansować zakupy, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

Czym jest Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Koncepcja realizacji grantu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację zadań mających na celu przyczynić się do zabezpieczenia komunikacji online z interesantami Gminy Miejskiej Kościan, jednostek podległych oraz wdrożenia niezbędnych systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej w Gminy Miejskiej Kościan. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan oraz zakup, wdrożenie infrastruktury serwerowej, systemu operacyjnego oraz systemu do wykonywania kopii zapasowej danych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w celu - poprawa bezpieczeństwa, zmiana sposoby zarządzania systemem teleinformatycznym.

 

Logo programu
Logo programu "Cyfrowa Gmina"