Programy UE

15 listopada 2022

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych

Burmistrz Miasta Kościana przypomina zarządcom lokali mieszkalnych w budynkach nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o obowiązku przekazywania gminie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych budynkach, zgodnie z art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać zarządcy znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).

Zestawienia można składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana przy
Al. Kościuszki 22. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego, pokój 1, telefon (65) 512 11 11 wew. 105.

Załącznik:

Wzór zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego