Programy UE

04 lipca 2024

Decyzja Starosty Kościańskiego o pozwoleniu na budowę

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu dla Inwestora - FOLPLAST Sp. z o.o. w dniu 01.07.2024 r. decyzji Starosty Kościańskiego nr 318/2024 o pozwoleniu na budowę baterii 3 silosów do magazynowania granulatu polietylenu, zlokalizowanych w Kościanie, na dz. o nr ewid. 3356/40.