Programy UE

09 lutego 2024

Diagnozowali potencjał Kościana

W czwartek, 8 lutego, odbyły się otwarte warsztaty diagnostyczne „Strategia Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033”.

 Spotkanie, które odbyło się w auli budynku przy ul. Bernardyńskiej 2, otworzył burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Po krótkim wprowadzeniu oddał głos moderatorom z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, której powierzono prace nad strategią Kościana.

Uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w trzech obszarach: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń.

Strategia powstaje nie tylko w oparciu o twarde dane statystyczne, ale uwzględnia także opinie, uwagi i oczekiwania mieszkańców. Jestem przekonany, że nasza wspólna praca pomoże stworzyć kompleksową wizję rozwoju, która przyczyni się do wzrostu jakości życia wszystkich mieszkańców – mówi burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Kolejne spotkanie odbędzie się za miesiąc. Tak, jak pierwsze będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.