Diagnoza problemów społecznych na terenie Kościana

W dniach od 12 sierpnia do 30 września bieżącego roku na terenie Kościana zostanie przeprowadzona diagnoza problemów społecznych w formie ankiety. Diagnozę przeprowadzi na zlecenie Urzędu Miejskiego Kościana specjalistyczny Instytut Szkoleniowo Badawczy.