Dofinansowanie na naukę pływania i gimnastykę korekcyjną

Gmina Miejska Kościan otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 64.000 zł dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na realizację projektu „Umiem Pływać” oraz 9.200 zł na realizację zadania pn. „Gimnastyka korekcyjna-kompensacyjna Aktywny Kościan – Żyj Zdrowo III”.

Samorząd Kościana od lat z powodzeniem pozyskuje dodatkowe środki na naukę pływania i gimnastykę korekcyjną, przyczyniając się do aktywnego udziału dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Nauką pływania objęte będą dzieci z kl. I i II kościańskich szkół podstawowych. Gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną od września br. objęci będą uczniowie kl. I i II szkół podstawowych, u których zdiagnozowano wady postawy.