Programy UE

Dotacja na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie Miasta Kościana poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń z tzw. „niskiej emisji” oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych w piecach, określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na działania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na proekologiczne urządzenia grzewcze obejmujące zmianę dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wniosek składa się w terminie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym ma być realizowana inwestycja.

Szczegółowe informacje w załączonej Uchwale Rady Miejskiej Kościana.

W załączeniu:

  • UCHWAŁA NR VI/69/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza.
  • WNIOSEK

Więcej informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej - tel. 655121838