Programy UE

01 lutego 2024

Dotacje na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych

Burmistrz Miasta Kościana informuje

że zgodnie z Uchwałą nr XX/252/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe, w terminie od 1 do 31 marca 2024 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji na ww. zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Miasta Kościan.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miasta oraz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego (tel. 65 512 11 11 wew. 105).