Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zatrudni LOGOPEDĘ

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zatrudni LOGOPEDĘ.

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zatrudni LOGOPEDĘ.

Wymagania:

wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku.

 

Oferujemy:

elastyczne warunki zatrudnienia.

 

List motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje proszę przesłać drogą mailową lub dostarczyć osobiście do 31.01.2020r. na

adres:

 

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

ul. Bączkowskiego 11A

64-000 Kościan

Telefon 655121270

email: biuro@or.koscian.pl

 

 

Kandydaci proszeni są o dołączenie do CV oraz listu motywacyjnego klauzuli o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11A w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko LOGOPEDY, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.