Programy UE

02 lipca 2024

Dziękujemy za udział w ankiecie!

Ponad sześciuset mieszkańców wzięło udział w ankiecie dotyczącej lokalizacji wybiegu dla psów. Zdecydowana większość (blisko 63%) opowiedziała się za utworzeniem wybiegów położonych na osiedlach mieszkaniowych.

Za utworzeniem na terenie Kościana dużego wybiegu dla psów zlokalizowanego w oddaleniu od terenów zamieszkałych optowało 236 mieszkańców, a 401 opowiedziało się za utworzeniem mniejszych wybiegów położonych na osiedlach mieszkaniowych. Dla 35 osób, żadne z tych rozwiązań nie jest satysfakcjonujące.

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie. Jej wyniki będą wzięte pod uwagę, przy rozważaniu konkretnych lokalizacji.