Excel bez tajemnic – szkolenia dla organizacji pozarządowych

Podnieś swoje kompetencje cyfrowe. Poznaj możliwości jakie daje arkusz kalkulacyjny Excel. Weź udział w szkoleniach organizowanym 17 i 24 lipca w Lesznie.

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego.

Wiedza ta przydatna będzie zwłaszcza osobom przygotowującym budżety projektów, rozliczającym dotacje i tworzącym zestawienia z dużą ilością danych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uwaga! Uczestnicy szkolenia muszą posiadać własny komputer.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmuje Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65 520 78 86).  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.