Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna „Aktywny Kościan, żyj zdrowo III”

Zajęcia z gimnastyki skierowane są dla uczniów I-II klas szkoły podstawowej, u których podczas badań profilaktycznych zdiagnozowano wady postawy. Trzeci raz przystąpiliśmy do pozyskania dotacji na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki, otrzymaliśmy kwotę 9.200 zł, taką samą kwotę dołoży Gmina Miejska Kościan. Realizacja zajęć nastąpi od września 2019 roku i potrwa przez osiem tygodni.