Programy UE

Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie wraz z termomodernizacją hali sportowej i małej sali gimnastycznej (powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5 397 m2).

Potrzeba realizacji projektu wynikała m.in. ze stanu budynków stanowiących kompleks szkolny, który nie spełniał wymagań sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
w standardowym sezonie grzewczym. Przegrody zewnętrzne miały niską izolacyjność termiczną. Ściany zewnętrzne oraz stropodachy nie posiadały izolacji o zadawalającym współczynniku przenikania ciepła. Zarówno stolarka okienna i drzwiowa była w złym stanie technicznym (niska izolacyjność termiczna oraz niezadowalająca szczelność).

W ramach projektu przewidziano:

  • docieplenie: ścian zewnętrznych, ścian piwnic wraz z cokołem głównego budynku szkoły, ścian hali sportowej i pomieszczeń sąsiadujących oraz ścian łącznika z płyty warstwowej, stropodachu szkoły oraz stropodachu małej sali gimnastycznej i łącznika,
  • wymianę stolarki okienno-drzwiowej,
  • wymianę przeszkleń z poliwęglanu,
  • modernizację w zakresie układu c.o.: zmianę źródła ciepła, wykonanie nowych przewodów rozprowadzających w pomieszczeniach kotłowni, wymianę grzejników na nowe wraz z zaworami termostatycznymi oraz wykonanie nowego systemu ogrzewania hali sportowej,
  • zmianę sposobu wytwarzania ciepłej wody użytkowej – wprowadzenie pompy ciepła, wraz z wymianą układu oraz wykonanie izolacji przewodów (zakłada się wytwarzanie ciepłej wody użytkowej z pompy ciepła na poziomie 80% zapotrzebowania),
  • modernizację oświetlenia na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie LED wraz
    z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby oświetlenia,
  • przebudowę stropodachu - jedynej lokalizacji nadającej się do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie szkoły.

Wartość całego projektu wynosi 8 510 903,49 zł, natomiast wartość dofinasowania to kwota  4 924 100,81 zł.