Informacja Burmistrza Miasta Kościana

Informacja Burmistrza Miasta Kościana o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w statutach osiedli miasta Kościana.

Szczegóły w poniższym linku:

http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty.html?pid=11146