Programy UE

Informacja Burmistrza Miasta Kościana

Informuje, że w dniu 14 października 2020r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Kościana na okres 21 dni wywieszony zostanie wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przeznaczonej na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Kościańskiemu :

- nieruchomość gruntowa położona w Kościanie przy ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.