Informacja Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie informuje, że w dniu 09 grudnia 2019 r. ogłosił wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości w Kościanie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55. Pełna treść ogłoszenia wywieszona została w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, ul. Ks. Bączkowskiego 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg tel. 65 512 28 75.