Programy UE

Informacje dla inwestorów

O Mieście

Kościan: miasto w zmieniającym się społeczeństwie

Kościan to atrakcyjna stolica powiatu kościańskiego, z funkcją regionalną (siedziba instytucji administracji publicznej) o wysokim poziomie zaplecza usługowego i społecznego (filia uniwersytetu, szkoły ponadgimnazjalne, szpital powiatowy i wojewódzki szpital neuropsychiatryczny) położone w Wielkopolsce, w jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie regionów w kraju.

“Kościan w sercu wielkopolski” jest naszym mottem, które odnosi się zarówno do idealnego położenia, w samym centrum województwa Wielkopolskiego (zlokalizowani jesteśmy bardzo blisko Poznania i Leszna). Dodatkowo także rzeka opływająca stare miasto z obu stron, widoczna z lotu ptaka układa się w niemal idealny kształt serca. Nasi mieszkańcy mają więc walentynki przez cały rok!

Rekreacyjny Kościan - informacje

Kościan w pigułce

Droga

krajowa 32 30 km, 12 40 km

autostrada A2 35 km

ekspresowa S5

wojewódzka 196, 308

europejska E261

Kolej (połączenia bezpośrednie)

Kościan – Wrocław

Kościan - Poznań

Kościan - Gdańsk

Kościan - Kraków

Poznańska Kolej Metropolitalna (połączenia co ok. 30 min)

Miasto

Poznań 50 km

Leszno 30 km

Lotnisko

Poznań POZ 50 km

Wrocław PLW 142 km

Bydgoszcz BZG 185 km

 

Liczba mieszkańców: 23 479

Powierzchnia: 9,0 km²

Gęstość zaludnienia: 2 605,9 osób/km²

 

Kapitał Ludzki

Miasto liczy w tym momencie prawie 23,5 tys mieszkańców. Większość (57,8%) mieszkańców miasta jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (18,2%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w mieście utrzymuje się na poziomie około 3,2%. Jest to wartość porównywalna dla województwa wielkopolskiego, ale jednocześnie znacznie mniejsza od stopy bezrobocia w całej Polsce.

Liczba dzieci nie przekracza liczby dostępnych miejsc w przedszkolach i szkołach.

Na terenie miasta funkcjonują szkoły branżowe, technika kształcące specjalistów m.in. w dziedzinach:

 1. Budownictwa
 2. Ekonomii i handlu
 3. Elektryki
 4. Mechaniki
 5. Gazownictwa
 6. Geodezji
 7. Rachunkowości
 8. Reklamy
 9. Stolarstwa i ślusarstwa

 

Potencjał gospodarczy

Na naszym terenie jest zarejestrowanych blisko 3000 przedsiębiorców lokalnych. W mieście zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa zajmujące się handlem oraz naprawą samochodów i motocykli, budownictwem oraz działalnością w sferze zawodowej, naukowej i technicznej.

Do naszych najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców należy m.in. Grupa MLEKOVITA, największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma ta już od ponad 90 lat zdobywa zaufanie klientów i wyznacza trendy na rynku, proponując najwyższej jakości produkty mleczarskie – największy wybór nabiału w Polsce i w Europie.

Do pozostałych największych pracodawców w mieście należą m.in.:

 • Meprozet Kościan S.A.,
 • Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Marian Kurasiak,
 • SOUFFLET FACILITIES POLAND sp. z. o. o.,
 • Folplast sp. z o. o. sp. k.
 • Linde Gaz Sp. z o.o.,
 • PSS Społem,
 • InstalFilter S.A.
 • JOST CHEMICAL POLAND sp. z o.o.
 • Celtech sp. z o.o. (zakład produkcyjny)

 

Nasze miasto jest częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych.

Powstają kolejne fabryki, tysiące nowych miejsc pracy, rośnie wartość inwestycji. K-S SSE jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym.

 

Dlaczego warto w Kościanie inwestować?

1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Posiadamy bardzo dogodne połączenia drogowe. Do miasta przylega trasa europejska E261 (biegnąca na tym odcinku wspólnie z drogą ekspresową S5) dająca możliwość dotarcia do Bydgoszczy, Poznania czy do Bielan Wrocławskich k. Wrocławia.

Dodatkowo:

 1. W odległości ok. 40 km od miasta znajduje się wjazd na drogę krajową 12 biegnąca od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach.
 2. W odległości ok. 30 km. znajduje się wjazd na drogę krajową 32, prowadząca od granicy z Niemcami w Gubinku koło Gubina do Stęszewa.
 3. W odległości ok. 35 km znajduje się również wjazd na autostradę A2 z możliwością dotarcia m.in. do Poznania, Łodzi czy Warszawy.

Linie kolejowe łączą Kościan bezpośrednio z wieloma miastami:

 1. Kościan – Poznań – Bydgoszcz – Gdynia
 2. Kościan – Poznań (z możliwością uzyskania połączenia m.in. do Berlina)
 3. Jesteśmy podłączeniu do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (połączenia w nowoczesnym taborze realizowane są co ok. 30 min)

Gmina znajduje się w niewielkiej odległości od wielu dużych ośrodków przemysłowych i miejskich. Najbliższym, większym ośrodkiem miejskim jest Leszno oddalone o nieco ponad 30 km. Do stolicy województwa Wielkopolskiego - Poznania dzieli nas niecałe 50 km. W promieniu zaledwie 200 km znajdują się m.in. Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Górnośląski Okręg Przemysłowy czy Bydgoszcz.

Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.

2.  Plan zagospodarowania przestrzennego

Stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju stwarza przede wszystkim uchwalony i przejrzysty plan zagospodarowania przestrzennego. Stwarza on dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji. Jednym z głównych priorytetów gminy jest stały rozwój infrastruktury technicznej.

3. Dostęp  do infrastruktury

Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje jest kluczem do sukcesu. Na terenie Kościana jest dobrze rozwinięty system komunikacji samochodowej. Przez Kościan przebiega wspomniana już droga wojewódzka nr 196, 308, droga krajowa S5 oraz trasa europejska E261. Gmina prowadzi regularnie inwestycje, mające na celu poprawienie stanu dróg.

Dodatkowo Kościan można określić jako “miasto bez rogatki”. Skrzyżowania kolejowo-drogowe w Kościanie zostały zastąpione bezkolizyjnymi przejazdami nad i pod torami. Takie rozwiązanie to bardziej bezpieczny ruch kolejowy i poprawa systemu komunikacji drogowej w mieście. Na terenie miasta funkcjonują już 3 takie rozwiązania. Na stacji Kościan dogodny dostęp do pociągów umożliwia przebudowane przejście podziemne z windami. To łatwa komunikacja na dwa nowe zadaszone perony. Przy budynku dworca znajdują się dwa parkingi na ponad dwieście samochodów i blisko trzysta rowerów. W sąsiedztwie dworca kolejowego znajduje się także prężnie działający dworzec autobusowy.

Przestrzenno-funkcjonalna struktura miasta jest dobra. Podczas historycznego rozwoju nie zaszło tu nic, co trwale naruszyłoby jej funkcjonowanie. Widoczna jest przejrzysta struktura przestrzenna, z wyraźnie wyznaczonym centrum miasta, czytelnym systemem dróg wjazdowych do miasta oraz logicznym połączeniem obszarów mieszkalnych i usługowych. W granicach miasta istnieje jeszcze duży potencjał i możliwości rozwoju/zmian, chociażby poprzez odpowiednie zagospodarowanie zlokalizowanych tutaj terenów poprzemysłowych

Kościan zdecydował się budować swój potencjał jako miasto kompletne, które oferuje mieszkańcom (zarówno własnym, jak z pobliskich miejscowości) pełen pakiet usług, atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu. Rewitalizacja słabszych części miasta jest ważnym kluczem do nowego ekonomicznego i przestrzennego rozwoju, dlatego współpraca z inwestorami i wspieranie ich działań jest jednym z naszych priorytetów.

4. Kapitał ludzki

Atutem Kościana są zasoby ludzkie. Miasto liczy w tym momencie prawie 23,5 tys mieszkańców. Większość (57,8%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (18,2%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w mieście utrzymuje się na poziomie około 3,2%. Jest to wartość porównywalna dla województwa wielkopolskiego, ale jednocześnie znacznie mniej od stopy bezrobocia w całej Polsce. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu miasta, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście utrzymuje się na ok. 85% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy, niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

5. Orientacja na biznes

Jesteśmy przygotowani, by pomóc naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Możemy również wesprzeć Państwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje zgodnie z Państwa wymaganiami.

6. Doświadczenie w relacjach inwestorskich

Dobry klimat do lokowania swoich inwestycji doceniło wiele firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Na naszym terenie jest dodatkowo zarejestrowanych blisko 3000 przedsiębiorców lokalnych.

Do naszych najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców należy m.in. Grupa MLEKOVITA, największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma ta już od ponad 90 lat zdobywa zaufanie klientów i wyznacza trendy na rynku, proponując najwyższej jakości produkty mleczarskie – największy wybór nabiału w Polsce i w Europie.

7. Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nasze miasto jest częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych.

Powstają kolejne fabryki, tysiące nowych miejsc pracy, rośnie wartość inwestycji. K-S SSE jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym.

8. Aktywny Kościan - Żyj zdrowo

Staramy się, aby naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Prowadzimy liczne programy profilaktyczne, dbamy o jak najszerszy dostęp do infrastruktury zdrowotnej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu nasi mieszkańcy mogą cieszyć się jak najlepszym zdrowiem, wykazują dużą aktywność. Nasi przedsiębiorcy mogą w związku z tym spodziewać się dynamicznych, aktywnych, wartościowych pracowników.

 

Oferta inwestycyjna

Polish Investment and Trade Agency (PAIH) - oferty

Informacje o przetargach  

 

Wsparcie dla inwestora

Poziom regionalny

 Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

 

Podmiot odpowiedzialny: Specjalna Strefa Ekonomiczna Kostrzyn-Słubice

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu

Wysokość wsparcia:

 1. Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
 2. Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
 3. Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

 Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

 Więcej informacji: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/kostrzyn

https://kssse.pl/


Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację

Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Skierowane dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Wysokość wsparcia: do 15 tys PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

 

Więcej informacji:

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

 

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta 

 

Kontakt

Zastępca Burmistrza
Przemysław Korbik
tel. 65 512-17-00
tel. 65 512-11-11 wew. 222
sekretariat - pok. 106, I piętro
e-mail: koscian@koscian.pl