Instalacja solarna z dofinansowaniem

W związku z realizacją Projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd Miejski Kościana uprzejmie informuje, że w związku z rezygnacją jednego z uczestników istnieje możliwość montażu jednego zestawu instalacji solarnej u innej osoby.

Wolna instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej składa się z 4 kolektorów płaskich, podgrzewacza wody o pojemności 400 litrów oraz osprzętu towarzyszącego.  Zestaw przeznaczony jest na potrzeby co najmniej 8 osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Koszt udziału po stronie Beneficjenta wynosi 15% oraz należny podatek VAT tj. 2.794,80 zł.

Osoby zainteresowane posiadające tytuł prawny do nieruchomości zapraszamy do złożenia deklaracji udziału w Projekcie. Stosowny druk deklaracji można pobrać i złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana pok. 122,
tel. 65 512 18 38.

Instalacja zostanie przydzielona osobie spełniającej kryteria Projektu, która złożyła deklarację jako pierwsza.