Programy UE

25 czerwca 2014

Karta Dużej Rodziny

Już od 16 czerwca każda rodzina wielodzietna, z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu, będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Pierwsze karty będą już w lipcu. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, upoważniający do ulg na terenie całego kraju, nie tylko w obrębie gminy.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub w przypadku kontynuowania nauki 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Więcej informacji na ten temat na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca.
formularze do pobrania https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki