Programy UE

Klub Abstynentów „DROMADER”

Klub Abstynentów „DROMADER”

Ul. Ks. S. Wyszyńskiego 12
64-000 Kościan
Tel. 065 512 09 94 (jest to zarazem telefon zaufania)

Godziny urzędowania: wszystkie dni tygodnia od godz. 16.00 do godz. 20.00
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Ilość członków klubu: 33 oraz ich rodziny

Klub Abstynentów „DROMADER” jest dotowany z funduszu opłat za koncesje sprzedaży alkoholu i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Kościana.

W skład zarządu klubu wchodzą:

  1. Kazimierz Pluskota – Prezes
  2. Zbigniew Zamelczyk - Sekretarz
  3. Mariolanna Ratajczak-Turkiewicz - Skarbnik

Cele i zadania statutowe stowarzyszenia:

  1. Zapewnienie osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu trwałej abstynencji i trzeźwości.
  2. Propagowanie w społeczeństwie idei trzeźwości.
  3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób uzależnionych od alkoholu.