Programy UE

Klub Rotary

Klub Rotary

Racot - Pałac (siedziba)

Prezydent - Marian Zalejski

cele stowarzyszenia:

  1. zrzeszenie ludzi różnych zawodów i specjalności, gotowych realizować idee służby dla społeczeństwa oraz praworządne postępowanie, bezinteresowną pomoc, wzajemną osobistą akceptację
  2. szerzenie międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli i pokoju poprzez ogólnoświatowe koleżeństwo oraz służbę dla społeczeństwa

Strona  Klub Rotary