Programy UE

Klub Szachowy "Tęcza"

Przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1981 -2005. Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie.
Publikacja autorstwa Władysława Piaskowskiego. Wydawca - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 2009.

Opracowanie stanowi przyczynek do dziejów szachów w Kościanie.