Kolejny rok projektu "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"

Już drugi rok szkolny realizowany jest w Gminie Miejskiej Kościan projekt Unijny pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”. W tym roku zrekrutowanych zostało 891 uczniów ze Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie, z czego 229 to młodzież gimnazjalna.

W ramach projektu przewidziane jest: wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie kompetencji kluczowych, zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo edukacyjno – zawodowe, pomoc stypendialna dla uczniów.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z takich zajęć jak:

- zajęcia z logopedą,

- zajęcia z psychologiem,

- zajęcia rewalidacyjne i  korekcyjno- kompensacyjne,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, przyrody,

- kółka przyrodnicze, fizyczno – astronomiczne,

- laboratorium interdyscyplinarne.

Projekt stwarza możliwości na dokształcanie i udział w kursach oraz szkoleniach nauczycieli. W tym roku szkolnym z możliwości tej skorzystało już 37 nauczycieli, z czego 2 nauczycieli podjęło studia podyplomowe.