Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01.03.2022

Drodzy Kościaniacy! Pamiętajcie, że w Kościanie również mieszkają Ukraińcy. To nasi sąsiedzi, pracownicy, a przede wszystkim przyjaciele. Możemy i powinniśmy ich wesprzeć. Czasem wystarczy przyjazny gest czy dobre słowo. Potrzebne będzie także wsparcie materialne. Otrzymuję wiele sygnałów, że mieszkańcy naszego miasta gotowi są do takiej pomocy.

Poniżej przedstawiam kolejne informacje o bieżących działaniach samorządu i podejmowanych inicjatywach.

 • XXXI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 3 marca 2022. W programie sesji planowane jest podjęcie uchwał w sprawie:
 • • uchylenia uchwały nr XXXIV/349/01 z dnia 12 lipca 2001 roku sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o partnerstwie miast: Kościana i Istry (Rosja),
 • • wsparcia Ukrainy.
 • Dziś spotkałem się ponownie ze współpracownikami z Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych związanych z organizacją pomocy dla mieszkańców Ukrainy celem koordynacji i nadzoru prowadzonych działań.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie przygotowała w remizie dużą salę, która będzie punktem, z którego uchodźcy będą trafiali do docelowych miejsc pobytu.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje grupę wsparcia dla uchodźców, który już przybyli do Kościana. Grupa ta ma funkcjonować przy Klubie Integracji Społecznej. Celem będzie rozpoznanie potrzeb oraz dostosowanie do nich możliwych form pomocy (psychologicznej, materialnej czy też innej).
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie przekazała sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla swoich kolegów z Ukrainy. Przekazano hełmy, stroje, obuwie, rękawice, hydrożele oraz prądownice. Wartość przekazanego sprzętu oszacowano na ok 12.000 zł.
 • Uruchomiono samorządowe punkty zbiórek darów dla Ukrainy. Prosimy, aby osoby chcące przekazać potrzebne rzeczy zapoznały się z informacjami, które zamieszczane są na stronach i profilach Facebook instytucji -https://koscian.pl/Samorzadowe_punkty_zbiorek_darow,18230.html
 • Dla zapewnienia przejrzystości publikowanych informacji dotyczących pomocy uchodźcom w serwisie Urzędu Miejskiego Kościana stworzyliśmy specjalną zakładkę „Pomoc dla Ukrainy”. W tym miejscu chronologicznie zamieszczamy informacje i komunikaty dotyczące pomocy humanitarnej i podejmowanych działań na rzecz mieszkańców Ukrainy -https://koscian.pl/UKRAINA.HTML
 • Przypominam, że tworzona jest baza osób gotowych przyjąć nieodpłatnie pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Osoby, które mogą zapewnić na jakiś czas schronienie uciekającym przed wojną Ukraińcom, proszone są o kontakt z Hanną Grabus ze Starostwa Powiatowego w Kościanie pod numerem telefonu 65 512 08 25 wew. 28.
 • Wojewoda Wielkopolski z myślą o przybywających do Polski mieszkańcach Ukrainy utworzył punkt recepcyjny na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ul. Głogowska 14. Ponadto na Dworcu Głównym w Poznaniu jest punkt informacyjny czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00.
 • Proszę na bieżąco śledzić strony, na których zamieszczane są informacje o udzielanej pomocy obywatelom Ukrainy: ua.gov.pl, pomagamukrainie.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl/uk

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz