Programy UE

Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 02.03.2022

Przedstawiam kolejne bieżące informacje oraz podejmowane przez samorząd inicjatywy.

  • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa. Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną). Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się do specjalnie utworzonego punktu informacyjnego lub recepcyjnego w Poznaniu, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

  •  Uruchomiona została specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00. Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl, Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk

  • Dzieci i młodzież z Ukrainy są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy - przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię pod numerem telefonu 800 190 590, przez którą można dowiedzieć się o szczegółach zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy. Infolinia jest dostępna m. in. w języku ukraińskim.

  • Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił dzisiaj, że refundacja leków dla obywateli Ukrainy będzie odbywała się jak dla wszystkich obywateli naszego kraju. Wszystkie rozwiązania będą obowiązywać wstecz, od 24 lutego.

  • Można wpłacać środki finansowe na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadzi bezpośrednią akcję pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy. PCK, nr rachunku: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”

  • Przypominam, że Starosta Kościański wyznaczył punkt zbiórki darów dla Ukraińców mieszczący się w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 (siedziba PCPR). Przekazane materiały zostają przewiezione do magazynu w Poznaniu, a następnie będą w sposób skoordynowany przekazywane na wschodnią granicę.

  • Rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę towarzyszy operacja dezinformacyjna wymierzona w postrzeganie Ukrainy i uchodźców szukających w Polsce schronienia przed wojną - ostrzega o tym Rządowe Centrum Informacyjne.

Serdecznie dziękuję wszystkim kościaniakom za życzliwość, za wszystkie wspaniałe gesty oraz pomoc tak potrzebną ludziom dotkniętym wojną.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz