Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 11 maja 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie na godzinę 10:00 w dniu 11.05.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym w mieście Kościan: 4
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną w mieście Kościan: 33
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 w mieście Kościan: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w mieście Kościan: 0

2. Na czwartek (14 maja) zaplanowana jest XIV Sesja Rady Miejskiej Kościana , która zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://rada.koscian.pl.

 

3. Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kościanie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w naszym mieście. Zachęcam zatem wszystkie osoby, które zamieszkują w Kościanie, aby w rocznym zeznaniu podatkowym wskazały kościański adres zamieszkania. 38,16 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) trafia do gminy. Dzięki udziałom w podatkach PIT finansujemy m.in.: inwestycje miejskie, oświatę i wychowanie, rekreację i kulturę oraz inne bieżące potrzeby społeczeństwa. Bądźmy wspólnie odpowiedzialni na budżet miasta, w którym żyjemy. Zachęcam także do składania zeznań rocznych przez internet. Szczegóły na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

4. Przypominam, że w związku z epidemią koronawirusa Zarząd Samorządowego Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. mając na uwadze dobro przedsiębiorców z sektora miko, małych i średnich przedsiębiorstw podjął uchwałę wprowadzającą rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom w pokonaniu trudności jakie mogą wystąpić w konsekwencji trwającej epidemii. Bezpłatne rozwiązania skierowane są także do przedsiębiorców z miasta Kościana:

  • dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia dla istniejących zobowiązań kredytowych,
  • poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu,
  • 100 mln złotych na poręczenia kredytów, pożyczek,
  • 20 mln złotych na odnawialną linię wadialną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 572 36 33.

 

5. Zachęcam do bieżącego śledzenia aktualnych zasad i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zamieszczanych w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz