Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie na godzinę 10:00 w dniu 20.04.2020 roku.


  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym w mieście Kościan: 3
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną w mieście Kościan: 60
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 w mieście Kościan: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w mieście Kościan: 1
 

2. Przypominam, że lokalni przedsiębiorcy, którzy odczują negatywne skutki finansowe w związku z pandemią koronawirusa mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 

  • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
  • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej,
  • rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty, umorzenia w części lub całości czynszu z tytułu najmu i dzierżawy.
 

Złożone wnioski będą rozpatrywane indywidualnie na zasadach określonych przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Biurem Podatków i Windykacji tel. 65 512 11 11 wew. 203 lub 205, e-mail: koscian@koscian.pl.

Wnioski do pobrania znajdują się tutaj.

 

3. Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kościanie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w naszym mieście. Zachęcam zatem wszystkie osoby, które zamieszkują w Kościanie, aby w rocznym zeznaniu podatkowym wskazały kościański adres zamieszkania. 38,16 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) trafia do gminy. Dzięki udziałom w podatkach PIT finansujemy m.in.: inwestycje miejskie, oświatę i wychowanie, rekreację i kulturę oraz inne bieżące potrzeby społeczeństwa. Bądźmy wspólnie odpowiedzialni na budżet miasta, w którym żyjemy. Zachęcam także do składania zeznań rocznych przez internet. Szczegóły na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

4. Przypominam Państwu, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie cały czas informuje, że numer alarmowy 691 881 252 jest numerem alarmowym w sprawie Koronawirusa. Należy dzwonić na ten numer tylko w przypadku kontaktu z osobą chorą lub wystąpienia niepokojących objawów Koronawirusa. Nie należy blokować numeru alarmowego sprawami nie wymagającymi natychmiastowej pomocy ze strony PSSE Kościan. Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Kościanie informuje, że nie wykonuje żadnych badań na obecność koronawirusa. Dodatkowe informacje na stronie: http://pssekoscian.pl/.

 

5. Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce zamieszczanych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Apeluję do Państwa o zachowanie spokoju, wzajemną życzliwość i stosowanie się do wszelkich oficjalnych zaleceń.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz