Komunikat Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 maja 2020 roku

Przekazuję Państwu bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Kościanie wraz z podejmowanymi przez Samorząd Miasta Kościana działaniami mającymi na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19.


1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca sytuację epidemiologiczną w mieście Kościan na godzinę 10:00 w dniu 27.05.2020 roku.

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 0
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 11
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19: 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 0

 

2. Przypominam wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli zeznania rocznego, że zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kościanie wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w naszym mieście. Zachęcam zatem wszystkie osoby, które zamieszkują w Kościanie, aby w rocznym zeznaniu podatkowym wskazały kościański adres zamieszkania. 38,16 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) trafia do gminy. Dzięki udziałom w podatkach PIT finansujemy m.in.: inwestycje miejskie, oświatę i wychowanie, rekreację i kulturę oraz inne bieżące potrzeby społeczeństwa. Bądźmy wspólnie odpowiedzialni na budżet miasta, w którym żyjemy. Zachęcam także do składania zeznań rocznych przez internet. Szczegóły na stronie: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

3. Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Informacje znajdują się na stronie:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/.

 

4. Informuję, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchomił linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie. Więcej informacji na stronie: https://koscian.pl/Wielkopolska_INFOlinia_Wsparcia,16285.html

 

5. Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Polsce zamieszczanych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz