Komunikat GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy
statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i
informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach
ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie
informacji wśród sołtysów/rad osiedli.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na
http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-
2019,165,1.html

oraz
http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/