Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły na stronie;

http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/ogloszenie-i-komunikaty/organizacje-pozarzadowe1.html