Programy UE

Konkursy w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy do udziału w konkursach z okazji 230. rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”: „Współczesna okładka Konstytucji 3 Maja” – konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, „Zaśpiewajmy razem Hymn Polski” – konkurs otwarty dla wszystkich.

Termin składania prac i wysyłania nagrań - do 10 maja 2021 r.

Każdy uczestnik może przesłać po jednej pracy konkursowej. Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem e-mail w formie elektronicznej na adres: promocja@koscian.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

1. Prace konkursowe wysłane w wersji mailowej należy przesyłać wraz ze skanem/zdjęciem czytelnie podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 23:59.

2. Zgłoszenia dostarczone do siedziby Urzędu Miejskiego Kościana powinno być przekazane w zamkniętej kopercie z dopiskiem tytułu wybranego konkursu w terminie do dnia 10.05.2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Kościana (tj. od godz. 7.15 do 16.15). Koperta powinna zawierać podpisany formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową.

3. Formaty przesyłanych prac:

- „Współczesna okładka Konstytucji 3 maja” – prace przesłane drogą mailową w formacie jpg. lub pdf.
- „Zaśpiewajmy razem Hymn Polski” – nagrania w formacie mp4 lub mov.

Regulamin konkursów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załącznikach.