Programy UE

Konkursy z okazji Święta Niepodległości

Szanowni Państwo! Aby stworzyć okazję do refleksji na temat znaczenia Niepodległości w życiu Narodu ogłaszamy konkursy o Nagrodę Burmistrza Miasta Kościana.

Zachęcamy do udziału w konkursach z okazji Święta Niepodległości:
* Konkurs dla dzieci w wieku do lat 10 - na rysunek o tematyce „Kościan w walce o wolność na przestrzeni dziejów”. Forma dowolna.
* Konkurs otwarty - na wiersz o tematyce „Kościaniacy w obronie Ojczyzny”. Forma dowolna.
* Konkurs dla seniorów powyżej 70 roku życia – na krótkie wspomnienie na temat „Czym jest dla mnie Niepodległość”.

Prace, podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem autorów, należy przesyłać do końca miesiąca listopada 2020 roku do Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (lub na adres mailowy promocja@koscian.pl). Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej miasta w grudniu 2020 roku.        

 

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeniowa.