Programy UE

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Miejska Kościan informuje, że przystąpiła do ogólnopolskiego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.  

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

·         Moduł I, angażujący wolontariuszy, świadczących pomoc osobom potrzebującym wsparcia, w tym m.in. pomoc w dostarczeniu zakupów i ciepłych posiłków, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie.

·         Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy stale lub czasowo wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

W ramach modułu II dofinansowany został zakup oraz koszt użytkowania „opasek bezpieczeństwa”.

Dzięki połączeniu seniora z operatorem, dyspozytor będzie mógł udzielić pomoc poprzez kontakt z osobą z najbliższego otoczenia (rodzina, sąsiad, opiekun), pracownikiem ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Realizatorem programu na terenie Gminy Miejskiej Kościan jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Zgłoszenia przyjmowane są pod ogólnopolskim numerem telefonu  22 505 11 11 lub pod numerem telefonu Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie 669 290 931 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Logo programu
Logo programu
Korpus wsparcia seniorów Moduł I
Korpus wsparcia seniorów Moduł I
Korpus wsparcia seniorów Moduł II
Korpus wsparcia seniorów Moduł II