Programy UE

Korpus wsparcia seniorów

Program „Korpus Wsparcia Seniora” jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

Program realizowany jest od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach programu Korpusu Wsparcia Seniora realizowane są dwa moduły.

Moduł I to zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej poprzez świadczenie usług w zakresie określonym w programie tj.

- wsparcie społeczne,

- ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej (m.in. pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc przy zorganizowaniu transportu do szczepienia, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych),

- wsparcie psychologiczne,

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego. 

Moduł II polega na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona będzie z usługą operatora pomocy.

Na ten cel środki finansowe pozyskane zostały z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego , określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Moduł II:

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 10.871,67 zł

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 13.589,59 zł