Programy UE

Kościan Dziękuje 2011

W 2011 roku wpłynęło pięć wniosków o przyznanie nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. Kapituła Nagrody „KOŚCIAN  DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 roku wyłoniła tegorocznych laureatów. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowani zostali:

  • Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA” przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie za upowszechnianie kultury muzycznej, popularyzowanie pieśni i zbiorowego śpiewania,
  • oraz Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie za kształtowanie i szerzenie wśród dzieci i młodzieży idei humanitaryzmu, wolontariatu oraz uwrażliwienia na krzywdę drugiego człowieka.

Wręczenie Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE” miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXV Dni Kościana, w dniu 3 czerwca 2011 r.

Laureaci „Kościan Dziękuje” 2011


Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA” przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie założony został w 1876r. przy Polskim Towarzystwie Przemysłowym. Jest najstarszym chórem polskim w Wielkopolsce i jednym z najstarszych w kraju. W 2011r. obchodzi jubileusz 135-lecia istnienia, który łączy z nadaniem imienia swojego długoletniego dyrygenta mgr. Zygmunta Cichockiego. „LUTNIA” swoją działalnością zachowuje polskie tradycje chóralne, popularyzuje pieśni i zbiorowe śpiewanie, upowszechnia kulturę muzyczną, rozsławiając dobre imię Kościana w kraju i za granicą. Towarzystwo stanowiło i stanowi „wizytówkę” miasta, stało się zaczynem wielu innych chórów kościańskich – kościelnych i świeckich. Zdobywało i zdobywa najwyższe trofea na wielkopolskich zjazdach chórów i orkiestr, bierze aktywny udział w uroczystościach i imprezach patriotycznych. Jest chórem mieszanym, obecnie liczy 40 śpiewaków i śpiewaczek, poza tym koło miłośników „Lutni” zrzesza 50 członków, a liczba wiernych sympatyków przekracza 500 os. Dzięki żmudnej i wytrwałej pracy, której źródłem jest umiłowanie pieśni, poziom muzyczno-wokalny chóru uznawany jest przez specjalistów za bardzo wysoki. W każdym ze swoich występów „Lutnia” podkreśla swój związek z Kościanem i dumę ze swego miasta.


Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie reprezentuje wszystkich uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz broni praw i godności ucznia. Jego głównym celem jest szeroko pojęta idea humanitaryzmu oraz szerzenie idei wolontariatu i uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka. Od 2002r. organizuje „Wielką Loterię Fantową” – akcję charytatywną na rzecz chorych dzieci, wychowanków domów dziecka i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. W 2010r. odbyła się już 9. edycja Wielkiej Loterii. Samorząd szkolny pozyskał bardzo wielu sponsorów i ludzi dobrej woli z instytucji i prywatnych, popierających i wspierających jego działalność, nie tylko z terenu Kościana i okolic, ale i całej Polski. Akcję wpierają m.in. zagraniczne i krajowe kluby sportowe, ambasady państw, Kancelaria Prezydenta RP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polski Komitet Olimpijski, związki sportowe. W akcję samorządu włącza się aktywnie prasa lokalna, media elektroniczne i rozgłośnie radiowe – Radio „Merkury” i Radio „Elka”. W ciągu dziewięciu edycji zebrano łącznie 184 tys. zł, które w całości przekazano na potrzeby dzieci chorych z terenu miasta Kościana i okolicy, min.: turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, aparaty słuchowe, protezy zębowe, okulary, zakup leków dla przewlekle chorych, pomoc finansową dla dzieci chorych na nowotwory, choroby serca, astmę, cukrzycę, zakupy sprzętu do sali rehabilitacyjnej dla dzieci, wagi dla oddziału noworodków kościańskiego szpitala, zakup paczek świątecznych dla najuboższych dzieci, sprzęt dla Domu Dziecka we Wschowie. Co roku zbierają większe kwoty, w 2010r. – ponad 33 tys. zł i 5 tys. nagród. Po losowaniu nieodebrane w wyznaczonym terminie nagrody przekazywane są do Domu Dziecka we Wschowie. W 2004 r. samorząd szkolny Zespołu Szkół nr 4 został uznany za najlepszy Samorząd Szkolny w kraju, a jego uczniowie wygrywali w konkursach „Ośmiu wspaniałych”. Samorząd uzyskał „Certyfikat Dobroczynności” nadawany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w ramach programu, którego inicjatorem był prof. Zbigniew Religa. Samorząd aktywnie włącza się w różne akcje charytatywne organizowane lokalnie, jak i te ogólnokrajowe: m.in. systematyczna pomoc finansowa i rzeczowa wychowankom Domu Dziecka we Wschowie, pomoc podopiecznym OPS w Kościanie, opieka nad wychowankami Pogotowia Opiekuńczego w Kościanie, zorganizowanie na terenie szkoły akcji pomocy dzieciom z Indii, Afganistanu, Iraku, Gruzji, systematyczne uczestnictwo w akcji „Góra grosza”, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, itp. Bez uczniów i ich opiekunów, tak bardzo zaangażowanych w pracę społeczną, nie byłoby takich osiągnięć.