Programy UE

Kościan Dziękuje 2012

W 2012 roku wpłynęły cztery wnioski o przyznanie nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. Kapituła Nagrody „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012 roku wyłoniła tegorocznych laureatów. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowani zostali:

  • Pani Kazimiera Ruszkiewicz w dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz  środowiska harcerskiego, nauczycielskiego i kombatanckiego,
  • Pan Tadeusz Borowiak w dowód uznania za zaangażowanie w życie sportowe Kościana,
  • oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 Kościan w dowód uznania za wszechstronną działalność na rzecz osób chorych na cukrzycę.

Wręczenie Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE” miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXVI Dni Kościana w dniu 1 czerwca 2012 r.

Laureaci „Kościan Dziękuje” 2012:


Pani Kazimiera Ruszkiewicz  zasłużona nauczycielka i harcerka. W czasie II wojny światowej wysiedlona z Kościana do Kazimierzy Wielkiej w Generalnym Gubernatorstwie. Tam w konspiracji zdała maturę; z narażeniem życia sama uczyła polskie dzieci na tajnych AK-owskich kompletach. Była animatorką polskiego życia kulturalnego na wysiedleniu. Prowadziła tam m.in. chór kościelny, który śpiewał podczas procesji Bożego Ciała i bożonarodzeniowej pasterki. Brała udział w urządzanych przez Delegaturę Rady Opiekuńczej w Kazimierzy Wielkiej przedstawieniach i wieczornicach wokalno-tanecznych, z których dochód przeznaczano na urządzenie gwiazdki dla najbiedniejszych mieszkańców gminy. Wyróżniała się umiejętnościami recytatorskimi i tanecznymi.

Po wojnie wróciła do Kościana. Tutaj w Szkole Podstawowej nr 3 podjęła pracę jako nauczycielka - uczyła wychowania fizycznego, matematyki i fizyki, a następnie nauczania początkowego. Umiejętnie łączyła treści dydaktyczne z realizacją zadań opiekuńczych i wychowawczych. Jej wychowankowie osiągali dobre wyniki i byli laureatami wojewódzkich konkursów ortograficznych i matematycznych. Przez wiele lat prowadziła społecznie kółko taneczne. Członkowie zespołu poznawali tańce ludowe, a w szczególności tańce wielkopolskie. Sama z rodzicami szyła stroje dla tancerzy. Zespoły taneczne uatrakcyjniały program lokalnych i szkolnych uroczystości. O poziomie zespołu świadczy zaproszenie i udział w Koncercie Finałowym I Festiwalu Artystycznego Nauczycieli „FAN 76” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury, Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Zarząd Okręgu ZNP w Lesznie. Tańce zespołu prezentowano na Centralnych Dożynkach w Lesznie w 1977r. Obecnie kontynuuje, zapoczątkowaną w latach pracy pedagogicznej aktywność w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od czasu przejścia na emeryturę należy do Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Kościanie, gdzie ciesząc się zaufaniem związkowców była przez dwie kadencje przewodniczącą tej Sekcji. Za udział w tajnym nauczaniu uhonorowano ją medalem 70-lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Pani Kazimiera Ruszkiewicz pochodzi ze znanej w Kościanie patriotycznej rodziny Tadeuszaków, szczególnie związanej z ruchem narodowym i harcerstwem. Jest seniorką kościańskiego harcerstwa. Przed wojną była m.in. zastępową i sztandarową żeńskiej drużyny ZHP przy Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki. Posiadała liczne sprawności, m.in. samarytanki i pływaczki. Warto dodać, że w czasie obozu nad morzem, uczestniczyła w akcji ratowania dwóch tonących koleżanek, za co otrzymała odznaczenie od Straży Granicznej. Z chwilą wybuchu wojny w Kościanie wchodziła w skład Pogotowia Harcerskiego; później – do czasu własnego wysiedlenia -  ze starszą siostrą Heleną znaną działaczką harcerską, niosła pomoc wysiedlanym. Pani Kazimiera działa w Kręgu Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego przy Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Floriana Marciniaka w Kościanie. Uczestniczy także w działalności Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Była członkiem Komisji Rewizyjnej, a obecnie jest przewodniczącą tejże Komisji.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że pani Kazimiera pozostaje wierna przyrzeczeniu harcerskiemu i nauczycielskiemu powołaniu; że nie zaprzestała działalności społecznej, służy młodemu pokoleniu kościaniaków wiedzą i doświadczeniem; zawsze gotowa bezinteresownie pomóc tym, którzy potrzebują Jej rady i wsparcia.


Pan Tadeusz Borowiak jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci w kościańskim świecie sportowym, a szczególnie w piłce nożnej, z którą jest związany od 61 lat. To dzisiaj prawdopodobnie działacz piłkarski z najdłuższym stażem w Wielkopolsce. Do klubu Sportowego „Obra” zapisał się w 1950 roku i rozpoczął grę w piłkę nożną w drużynie „orlików”. Od 1953r. występował regularnie w drużynie juniorów. Jako junior rozegrał 3 spotkania w I drużynie seniorów u boku takich zawodników jak Stanisław Wdowicki, Dezydery Śmigielski, Aleksander Polowczyk. W 1972 roku, mając 33 lata, zakończył czynną karierę sportową i zaangażował się w działalność społeczną na rzecz kościańskiego sportu. Przez 17 lat pełnił funkcję kierownika I drużyny piłkarskiej. W tym czasie, w roku 1978 drużyna seniorów „Obry” awansowała do III ligi. W latach 1984-88 był członkiem Wydziału Gier i Dyscypliny przy OZPN Leszno. W lokalnym środowisku sportowym zapisał się jako działacz i wierny kibic, ale również jako skuteczny negocjator na rzecz pozyskiwania źródeł finansowego wspierania klubu. Za swoją działalność został uhonorowany licznymi nagrodami i tytułami, m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Nagrodą „Wiadomości Kościańskich” za wierność sportową oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 Kościan powstało 25 marca 1986r. Jego celem było reprezentowanie potrzeb i interesów ludzi chorych na cukrzycę, niesienie im pomocy w adaptacji społecznej i zawodowej, pomoc w zdobywaniu trudno dostępnych lekarstw i instrumentów oraz szerzenie wiedzy o cukrzycy. Dzięki staraniom prezesa Koła można było poszerzyć jego działalność, między innymi, o udzielanie pomocy członkom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło nr 2 w Kościanie służy nie tylko swoim członkom, lecz otwarte jest na całe środowisko miasta Kościana i Powiatu Kościańskiego. Ich punkty pomiaru cukru we krwi są widoczne na różnych festynach i imprezach plenerowych w mieście i powiecie. Uświadamiają chorym, że cukrzyca to nie „wyrok”, że można z nią żyć i udzielają informacji na temat obsługi gleukometrów, ich typów i zastosowań, a także praktycznych stron leczenia. Za swoją długoletnią, społeczną działalność na rzecz ludzi chorych na cukrzycę członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła nr 2 w Kościanie zostali uhonorowani licznymi podziękowaniami oraz odznaczeniami Zarządu Głównego w Bydgoszczy.