Programy UE

Kościan Dziękuje 2015

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN  DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku wyłoniła tegorocznego laureata. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowane zostało Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo - Dom Zakonny w Kościanie w uznaniu za wszechstronną pomoc ubogim i chorym.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo - Dom Zakonny w Kościanie - Siostry Miłosierdzia, wierne zobowiązaniom chrztu i w odpowiedzi na Boże wezwanie, oddają się całkowicie Bogu, w życiu wspólnym na służbę Chrystusowi w Ubogich, ich braciach i siostrach. Specjalnym ślubem zobowiązują się służyć Ubogim co do ciała i co do duszy. Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia: "Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas". Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli. Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły do Kościana 25 lutego 1864 r., by pielęgnować chorych podczas epidemii cholery. Jednak mieszkańcy Kościana i okolic bardzo pragnęli, by Siostry Miłosierdzia na stałe pozostały w mieście. Fundatorem domu Sióstr był Ks. Jan Koźmian, Proboszcz Kościana. Ks. Proboszcz przy pomocy znaczniejszych obywateli, zwłaszcza p. Kajetana Morawskiego i Kazimierza Chłapowskiego, zakupił dom, ofiarowując go Siostrom Miłosierdzia. W tym domu założono zakład dla chorych i sierot pod wezwaniem św. Zofii. Początkowo przybyły cztery Siostry, które opiekowały się chorymi oraz prowadziły ochronkę, szkołę dla sierot i szwalnię dla dziewcząt, odwiedzały również Ubogich w mieście. Przy domu Sióstr urządzono także kaplicę p.w. św. Zofii.

Działalność Sióstr coraz bardziej się rozszerzała, bowiem przybywało chorych i dzieci. W związku z tym grono Sióstr stopniowo się powiększało, w pewnym okresie Wspólnota liczyła 23 Siostry. W 1870 rozbudowano zakład dla chorych, a w 1911 r. Siostry wybudowały nowy szpital spełniający wówczas wszelkie wymogi sanitarne. Prowadziły również kuchnię, pralnię i gospodarstwo. Przez cały okres opiekowały się dziećmi w ochronce oraz odwiedzały Ubogich w ich domach. W roku 1949 szpital został upaństwowiony i do 1964 r. zwolniono ze szpitala wszystkie Siostry. Przedszkole (dawniej-ochronka) upaństwowiono w 1959 r., a w 1962 r. zwolniono pracujące w nim Siostry. Od tego czasu Siostry podjęły misję katechizacji i służby Ubogim w ich domach i przy Parafii.

Na początku posługi Sióstr w Kościanie zostało założone Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia i Dzieci Maryi. Oba Stowarzyszenia działały przez wiele lat i aktualnie również prowadzą swoją działalność. Obecnie Siostry Miłosierdzia posługują w kaplicy szpitalnej, odwiedzają Ubogich w domach służąc im pomocą, we współpracy z Paniami Miłosierdzia wspomagają najuboższych parafian poprzez wydawanie posiłków. W roku 2009 po 47 latach przerwy jedna z Sióstr podjęła posługę pielęgniarską w szpitalu.