Programy UE

Kościan Dziękuje 2016

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN  DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2016 roku wyłoniła tegorocznych laureatów. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowani zostali:

  • Stefan Józefowicz w dowód uznania za wieloletnie propagowanie sportu i rekreacji oraz zaangażowanie w organizację życia sportowego miasta,
  • Jan Ludwiczak w dowód uznania za działalność społeczną na rzecz sportu oraz finansowe wspieranie sportu w Kościanie,
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży oraz dodatkową działalność artystyczną.

Wręczenie Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE” miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXX Dni Kościana, w dniu 3 czerwca 2016 r.

Laureaci Kościan Dziękuje 2016:


Stefan Józefowicz – jest ikoną kościańskiego sportu i jego chodzącą legendą. Jego przygoda ze sportem zaczęła się zaraz po zakończeniu wojny, potem okazało się, że sport stał się stałym elementem jego życia zawodowego i pozazawodowego. Sport uczynił go człowiekiem szczęśliwym, a on tą pasję z radością dzielił z innymi: swoimi uczniami, kolegami i ludźmi zupełnie przypadkowymi, których spotykał na organizowanych turniejach narciarskich, biegowych, kajakowych, piłki siatkowej, itp. Był nauczycielem nie z przypadku, ale z powołania: przez 35 lat, od 1957 do 1992 roku pracował w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Kościanie i Śmiglu. Jego ponadprzeciętność zawodowa została wyróżniona: Nagrodą Ministra Oświaty (1985), Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1985), Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987).

W latach 1945-1950 należał do Gimnazjalnego Klubu Sportowego „Hellada” w Kościanie, któremu prezesował od 1947 roku. Od 1945 roku do chwili obecnej jest członkiem i działaczem Szkolnego Związku Sportowego. Odnosił sukcesy jako zawodnik sportu wyczynowego oraz działacz sportowy. Pierwszymi znaczącymi osobistymi sukcesami były: drużynowy mistrz Polski w biegach na 800 m i 1500 m (1950 rok) oraz akademicki Mistrz Polski w biegu na 10000 m (1951 rok). Godnie reprezentował nasze miasto na arenach sportowych. W okresie aktywności zawodowej zorganizował ponad 100 obozów wędrownych, narciarskich i kajakowych, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Od 1976 do 1982 roku był trenerem przygotowania fizycznego piłkarzy KKS „Obra” Kościan. Za najbardziej cenne wyróżnienia sportowe uważa Medal 50-lecia Szkolnego Związku Sportowego oraz Medal z okazji 90-lecia sportu w Kościanie. Od momentu przejścia na emeryturę w dalszym ciągu czynnie udziela się w działalności społecznej i rekreacyjnej Kościana. Pomaga w organizacji i np. sędziowaniu imprez miejskich i powiatowych (Zieleniec), animuje działalność sportową i turystyczną w kościańskim Klubie Oficerów Rezerwy, Związku Emerytów i Rencistów oraz Kościańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Pan Stefan Józefowicz jest dziś jednym z najstarszych w Kościanie propagatorów zdrowego stylu życia, zachowując aktywność związaną z biegami i narciarstwem.


Jan Ludwiczak – kościaniak, przedsiębiorca, społecznik, mecenas sportu. Osoba stale związana z Kościanem i Ziemią Kościańską. Znany jest ze swojej działalności biznesowej, zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną. Pracodawca zatrudniający mieszkańców Kościana. Od 1993-2003 roku był sponsorem strategicznym OBRY Kościan, jednocześnie pełniąc funkcję Prezesa i Członka Zarządu. W dalszym ciągu wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży w Kościanie, poprzez pomoc w funkcjonowaniu Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan. Wybitna postać środowiska sportowego, wzór do naśladowania za wkład w rozwój sportu w Kościanie.

Działacz i organizator imprez kolarskich, sędzia kolarski. Odznaczony Złotym Medalem Polskiego Związku Kolarskiego w 1971 roku. Przez wiele lat był Członkiem Zarządu Unii Leszno, do dnia dzisiejszego sponsor sportu żużlowego. Od 1993 – 2003 pełnił funkcję społeczną jako Prezes Fundacji „Pomocna Dłoń”, pomagająca zawodnikom żużlowym, m.in. organizując zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Właściciel najlepszego w Polsce Klubu Jeździeckiego „Agro-Handel” (wg rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego w latach 2007-2012). KJ „Agro-Handel” jest organizatorem wielu zawodów o randze krajowej i międzynarodowej, a zawodnicy klubu to wielokrotni zdobywcy tytułu Mistrza Polski.  

Był Prezesem Klubu Polskich Producentów Żywności, należy do organizacji: Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Jan Ludwiczak od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Fundacji Orła Białego, której celem jest krzewienie idei przedsiębiorczości m.in. promowania polskich produktów w kraju i za granicą, wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, a przede wszystkim sportowych, organizowanie konkursu mającego na celu wyróżnienie osób fizycznych oraz osób prawnych szczególnie zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości, oświaty, kultury, sportu oraz samorządności w Polsce, nadając godło promocyjne „Orła Białego”.

Jan Ludwiczak w 1984r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi w latach 1990 i 2002. Nagrodzony prestiżowymi nagrodami „Lider Polskiego Biznesu” – nagroda przyznana przez Business Centre Club Warszawa, tytuł „Menedżer Roku 2002” – nadany przez czasopismo „Wprost”, tytuł „Menedżer Najwyższej Jakości” oraz otrzymał nagrodę im. E. Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość 2009”.

Jan Ludwiczak jest człowiekiem, który w ponad 100-letniej historii Klubu ogromnie przyczynił się do rozwoju piłki nożnej w Kościanie. Jest wybitną postacią środowiska sportowego. Jego kilkudziesięcioletnia działalność społeczna na rzecz rozwoju sportu w Kościanie, oddanie, poświęcenie i zaangażowanie w budowanie właściwych wzorców oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, zasługują na najwyższe uznanie. Jest ambasadorem Kościana. Uhonorowanie statuetką „Kościan Dziękuje” jest dowodem uznania i nagrodą za wieloletnią działalność przynoszącą korzyść obywatelom miasta i regionu.


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie

„Kto z naszą szkołą się pobrata, ten wie co radość, młode lata, ten już na zawsze to zrozumie, że bez MUZYKI żyć nie umie”.

Tak brzmi motto i fragment hymnu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, autorstwa pomysłodawczyni i założycielki szkoły dr Krystyny Winowicz.

Szkoła muzyczna prowadzi działalność od ponad 25 lat. Dzięki staraniom muzykologa dr Krystyny Winowicz i wpierających ją kościaniaków, w Kościanie w 1988 r. powstało Państwowe Ognisko Muzyczne, z programem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w oparciu o bazę lokalową Szkoły Podstawowej nr 1 i Kościańskiego Ośrodka Kultury, a w 1990 r. - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościanie, w budynku przy ul. Kurpińskiego 3. Początki nie były łatwe: brak instrumentów, pomocy naukowych i wyposażenia. Przez lata jednak z pomocą m.in. rodziców, CEA i Ministerstwa oraz sponsorów udało się stworzyć dobre warunki do nauki i pracy. W 1996r. szkoła otrzymała imię Patrona – ks. dra Józefa Surzyńskiego. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara klasyczna, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, wiolonczela. Szkoła kształci w dwóch cyklach: cykl 6-letni, na który przyjmuje się kandydatów w wieku od 5 do 10 lat, cykl 4-letni, na który przyjmuje się kandydatów w wieku od 8 do 16 lat. Przez ponad 25 lat placówka wykształciła sporą rzeszę uzdolnionej muzycznie młodzieży. Absolwenci szkoły kontynuują naukę w szkołach II stopnia i akademiach muzycznych oraz koncertują w kraju i za granicą. Przez te lata do szkoły przyjętych było 796 uczniów, szkołę ukończyło 444 absolwentów. Z tego grona 22 osoby ukończyły studia magisterskie i licencjackie, 8 osób studiuje obecnie, oprócz już wymienionych jest 22 absolwentów szkół II stopnia oraz 11 uczących się w szkołach II stopnia. Ponadto 19 osób uczyło się w szkołach II stopnia, chociaż ich nie ukończyło. Do tego grona należy jeszcze dodać około 50 absolwentów działających w amatorskim ruchu muzycznym: orkiestrach dętych, chórach i różnych zespołach, a także kilka osób, które zawodowo uprawiają muzykę rozrywkową.

Działalność szkoły to nie tylko nauka gry na instrumentach i teorii muzyki, ale także popularyzacja muzyki wśród społeczności lokalnej. Cykl koncertów październikowych z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki wpisał się na stałe w krajobraz kulturalny miasta i powiatu. Były to koncerty tematyczne: „Bach i jego epoka”, „Popołudnie z Mozartem”, „Romantyczność”, „Chopin w muzyce”, „Muzyka XX wieku”, czy „W barwach jesieni”. Szkoła jest inicjatorem wielu wydarzeń artystycznych, bierze także udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych organizowanych przez samorząd miasta Kościana, Kościański Ośrodek Kultury, chóry kościańskie, czy instytucje kościelne. Przez ostatnich 25 lat było to blisko 500 różnorakich występów naszych uczniów. Szkoła organizuje cykle konkursów: Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny (9 edycji) dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w regionie wielkopolskim oraz Szkolny Konkurs Muzyczny „O Laur Szkoły” (już 11 edycji konkursu). Placówka już pięciokrotnie organizowała Makroregionalne i Regionalne Przesłuchania dla uczniów szkół muzycznych I stopnia; m.in.: gitary, instrumentów dętych drewnianych, wiolonczeli i kontrabasu czy zespołów kameralnych. 

Uczniowie szkoły z powodzeniem biorą udział w wielu konkursach, przesłuchaniach i turniejach muzycznych regionalnych i ogólnopolskich, gdzie zdobywają nie tylko nagrody, ale przede wszystkim doświadczenie i ogładę muzyczno-sceniczną. Z ważniejszych miejsc, w których rywalizowali z sukcesami, należy wymienić: Bystrzycę Kłodzką, Poznań, Żagań, Zieloną Górę, Sochaczew, Kraków, Oławę, Ostrów Wielkopolski, Koło, Jarocin, Leszno czy Gostyń.

Kilka razy kwalifikowali się do Ogólnopolskich Przesłuchań CEA w Warszawie.

Jest to jedyna szkoła artystyczna w powiecie kościańskim. Do placówki  w Kościanie przyjeżdżają również dzieci i młodzież z okolic miasta i gmin ościennych. Szkoła i jej uczniowie godnie reprezentują Królewski Gród nad Obrą. Działalnością artystyczną promują Kościan i umiłowanie muzyki, uwrażliwiając ludzi na piękno otaczającego świata.