Programy UE

Kościan Dziękuje 2019

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 20 marca  2019 roku wyłoniła tegorocznych laureatów. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowane zostały dwie osoby, zasłużone dla miasta Kościana:

- Jerzy Gnusowski -  za długoletni wkład pracy w rozwój kościańskiej ginekologii i położnictwa oraz liczne inicjatywy społeczne.

- Witold Ratajczak – za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kościańskiej koszykówki.

Laureaci Kościan Dziękuje 2019:

Ad.1. Jerzy Gnusowski – lekarz specjalista chorób kobiecych, nadal pracujący w SPZOZ w Kościanie na oddziale i w Poradni K - nieprzerwanie od 55 lat, wykonuje zawód lekarza na rzecz społeczności miasta Kościana i powiatu kościańskiego. Zatrudniony 5.03.1964 roku w Szpitalu Powiatowym, przechodził wszystkie stopnie kariery zawodowej. Był asystentem, zastępcą ordynatora, w końcu w latach 1996 do 2004, czyli do przejścia na emeryturę, kierował oddziałem położniczo-ginekologicznym jako ordynator. Pracując w szpitalu, współuczestniczył lub sam tworzył nowe rodzaje operacji laparoskopowych i endoskopowych. Razem z internistą i chirurgiem byli promotorami wprowadzania w kościańskim szpitalu badań USG. Czynnie uczestniczył w promowaniu ogólnopolskiej akcji „Rodzić po ludzku”, dotyczącej nowego podejścia do porodów. Wynikiem tej akcji było uplasowanie się w 1994 roku kościańskiego oddziału położniczo-ginekologicznego na 3. miejscu w Polsce. Działa w Towarzystwie rozwoju rodziny i za zasługi w 1983 został odznaczony oznaką „Zasłużonego działacza” i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pracuje w Poradniach K w Mochach, Krzywiniu, Czempiniu, Śmiglu i w Kościanie. Bierze udział w masowych badaniach cytologicznych i onkologicznych kobiet rejonu Krzywinia i gmin powiatu kościańskiego. Otrzymał odznaczenie „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego” (ówczesnego). W 1995 r. Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Kościan przyznało dr. Gnusowskiemu dyplom uznania i oznakę za „Wybitną działalność lekarską dla dobra społeczeństwa kościańskiego”, a Polskie Towarzystwo Lekarskie uhonorowało Go odznaką „Wzorowy pracownik służby zdrowia”. Pracując na oddziale równocześnie był kierownikiem Punktu Krwiodawstwa w Kościanie. Tam wprowadzał i rozwijał produkcję osocza i krwi zagęszczonej oraz plazmaferezę leczniczą. Mimo intensywnej pracy zawodowej znajdował czas na pracę społeczną.

W latach 1973-1994, przez wszystkie kadencje był prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Kościanie. Koncentrował się głównie na pracy z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi. Dla ich rozwoju i zdrowia, z dużym wysiłkiem, zdobywał od sponsorów środki finansowe, aby corocznie, przez 11 lat organizować obozy integracyjne w ładnych miejscach Polskich i Wielkopolski. Doceniając tę inicjatywę i pracę Zarząd Główny PCK przysłał do Kościana delegację z Rosji, w celu zapoznania się z naszym doświadczeniami i metodami pracy. Odznaczany był odznakami Honorowymi PCK od IV do I stopnia. Od 1995 roku, do jego rozwiązania, pełnił społeczne funkcję prezesa Kościańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Służby Zdrowia. Stowarzyszenie założono, aby finansowo wspierać kościańskie lecznictwo. Zasiliło ono, przez okres swego trwania, budżet szpitala sumą 15 milionów złotych. Jednym ze statutowych celów stowarzyszenia była szeroko rozumiana humanizacja medycyny. Leczenie poprzez oddziaływanie na pacjentów sztuką, skłoniło między innymi do organizowania plenerów malarskich. Obrazy z 18 plenerów (ponad 800 dzieł) przekazano dyrekcjom dwóch kościańskich szpitali, aby zdobiły sale chorych. W cyklicznie organizowanych koncertach na terenie szpitala brali udział chodzący pacjenci placówki. Społecznie, przez 20 lat, przez 5 nieprzerwanych kadencji, był sędzią sądu lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. W podziękowaniu za zaangażowanie i pracę uzyskał tytuł i odznakę „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”. Zainteresowanie sprawami publicznymi zaowocowało pracą w samorządności lokalnej Kościana. Został wybrany radnym Rady Miejskiej II kadencji. Pracował w komisji rewizyjnej i komisji rozbudowy miasta. Nie stronił także od sportu. Dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski służby zdrowia w grze deblowej w tenisie ziemnym, Mistrza Wielkopolski w grze singlowej, był też wielokrotnym finalistą. Stratował też rekreacyjnie w narciarstwie alpejskim, zdobywając tytuł Mistrza Wielkopolski i powiatu kościańskiego w swojej grupie wiekowej. Jako dowód uznania za długoletni wkład pracy w rozwój kościańskiej ginekologii i położnictwa oraz liczne inicjatywy społeczne zostaje laureatem Nagrody i otrzymuje statuetkę „Kościan Dziękuje”.

Ad.2. Witold Ratajczak – trener, sportowiec, działacz Basket Club Obra Kościan - jako dwunastolatek zapisał się do szkółki koszykarskiej OBRY Kościan. Uczestniczył w rozgrywkach wszystkich drużyn, od młodzików począwszy, a na seniorach skończywszy. Czynnym zawodnikiem był do 36. roku życia, czyli do 1993r. W latach 1986 – 1993 łączył rolę trenera z rolą zawodnika. Od 1986r. do 2006r. prowadził grupy młodzieżowe. W 2006r. został trenerem pierwszego zespołu Obry Kościan. W latach 1981-1983 odbywał służbę wojskową w Prudniku, gdzie reprezentował barwy drugoligowej Pogoni Prudnik. W sezonie 1983-1984 grał w drugoligowym Rozwoju Katowice. W Kościanie jako zawodnik drużyny seniorów przez trzy sezony występował w drugiej lidze. W latach 1988 i 1989 był wybierany do dziesiątki najlepszych sportowców województwa leszczyńskiego. W latach osiemdziesiątych trzy razy wygrywał w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Kościana. Po zakończeniu kariery zawodniczej, czyli od 1993 roku do dzisiaj jest zawodnikiem drużyny amatorskiej „Old Boys” Obra Kościan. Jest wzorem sportowca i kolegi oraz najbardziej aktywnym zawodnikiem w historii BC Obra, który rozegrał 309 spotkań uzyskując dla drużyny 2418 punktów. Otrzymał  srebrną odznakę ,,Za Zasługi dla Sportu” w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia sportu w Kościanie 2012r.

Wszystkie zasługi oraz bardzo duża aktywność Witolda Ratajczaka na rzecz sportu uzasadniają przyznanie Nagrody i statuetki „Kościan Dziękuje”, która będzie dowodem uznania dla tego zawodnika, wychowawcy i trenera wielu pokoleń koszykarzy w 50. rocznicę jego działalności w BC Obra Kościan.