Programy UE

Kościan Dziękuje 2022

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 roku wyłoniła laureatów z lat 2020 i 2021. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowanych zostało pięć osób, zasłużonych dla miasta Kościana.

- Pan Piotr Domagała – za działania wspierające rozwój sportu kościańskiego, finansowanie Klubu Piłkarskiego OBRA 1912 Kościan jako sponsor strategiczny, wspieranie licznych przedsięwzięć sportowych,

- Pan Zdzisław Witkowski – za działalność w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej i pracy na rzecz lokalnej społeczności,

- Pan Aleksander Heller – za pionierskie działania przy tworzeniu podstaw odrodzonego samorządu,

- Pan Maciej Madanowski - za długoletnią działalność jako dyrygent Orkiestry Dętej „TON”,

- Pan Marian Kempiński - za długoletnią działalność na rzecz Orkiestry Dętej „TON”.

Laureaci Kościan Dziękuje z lat 2020 i 2021 (wręczone w 2022 r.):

Ad. 1. Piotr Domagała kościaniak, przedsiębiorca i mecenas sportu. Pasjonat sportu, zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną oraz rozwój i popularyzację sportu. Od 2017 roku jest głównym sponsorem Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego. Jedną z wielu dziedzin sportu, w którą angażuje swoje działania jest piłka nożna. Od 2011 roku jest sponsorem Klubu Piłkarskiego OBRA 1912 Kościan, a w 2018 roku został sponsorem strategicznym, wraz z firmą Agro Projects wspiera rozwój kościańskiej młodzieży zostając sponsorem głównym Akademii Piłkarskiej Obra Kościan, w której trenuje 250 dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy finansowej Piotra Domagały młodzież z Akademii Piłkarskiej Obry Kościan brała udział międzynarodowych turniejach m.in.: w Monachium i w Pradze. Jest także jednym ze sponsorów MKS Tęczy Folplast Kościan. W 2020 roku wraz z firmą P.P.H.U. MAGIK Piotr Domagała znalazł się w zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm na przestrzeni trzech lat w Polsce, które zostało opracowane przez Bisnode Polska wraz z redakcją miesięcznika „Forbes”. Mając na uwadze kilkunastoletnią działalność społeczną oraz poświęcenie i zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu w Kościanie wraz z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta zostaje laureatem Nagrody i otrzymuje statuetkę „Kościan Dziękuje”.

Ad. 2. Zdzisław Witkowski od 1995 roku do chwili obecnej jest Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Jest współzałożycielem kościańskiego Klubu Rotary. Przez dwie pierwsze kadencje był Wiceprezesem  Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Był także Prezesem Sądu Rejonowego w Kościanie oraz kierownikiem Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lesznie oraz Wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK w Kościanie. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń państwowych jak i regionalnych. Został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i zawodową. Otrzymał m.in. odznaczenia: „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”, Zasłużony Działacz Kultury”. Posiada „Złotą Honorową odznakę PTTK” oraz „Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Turystyki”. Został także laureatem nagrody przyznawanej przez Wiadomości Kościańskie „za regionalizm”. Jest także autorem lub współautorem około 50 publikacji o tematyce przyrodniczej, turystycznej jak i społecznej, które w zdecydowanej większości tematycznie są związane z Ziemią Kościańską. Jest regionalistą, badaczem ornitologicznym badaczem populacji wilka w Polsce, obrońcą przyrody i ekologiem. Jego pasją jest kajakarstwo turystyczne, kolarstwo, pływanie, a także jazda konna. Miłośnik historii Ziemi Kościańskiej. Za wiele lat społecznej pracy i ogromne zamiłowanie  do Kościana, w 60. rocznicę powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej zostaje laureatem Nagrody i otrzymuje statuetkę „Kościan Dziękuje”.

Ad. 3. Aleksander Heller jest z wykształcenia magistrem inżynierem Budownictwa Lądowego o specjalności inżynieria środowiska. W latach 1977-90 pracował jako kierownik Działu Przygotowania Produkcji w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Kościanie. Został pierwszym Burmistrzem Miasta Kościana (I kadencji 1990-94), budując z powodzeniem pierwszy w odrodzonej Polsce samorząd lokalny Gminy Miejskiej Kościan. W następnych latach wyborcy wielokrotnie obdarzali Aleksandra Hellera zaufaniem wybierając go radnym Rady Miejskiej Kościana w kadencjach 1990-1994, 1998-2002 (członek Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska i Komisji Rewizyjnej), 2002-2006  (członek Komisji Budżetu i Finansów), 2006-2010 (członek Komisji Spraw Komunalnych  i Ochrony Środowiska i Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów), 2010-2014 (członek Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów), 2014-2018 (członek Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów). Był również członkiem Rady Osiedla Śródmieście, w której działał przez wiele lat. Od 1994 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Doświadczony, ceniony projektant i inspektor nadzoru robót sanitarnych. Społecznik, niekwestionowany autorytet, człowiek zaufania publicznego, działacz Komitetu Obywatelskiego w Kościanie. Od 2005 r. skarbnik Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Najważniejsze zasługi dla Kościana: oddłużenie miasta w 1991 r. na łączną sumę 10,5 mld zł, wzorowa współpraca z Gminą Kościan owocująca poszerzeniem granic administracyjnych miasta z dniem 01.07.1994 r., wybudowanie w 1992 r. nowego miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Bonikowie, inwestycje w ujęcia wody i magistrale wodociągowe dające już w 1991 roku wyraźny wzrost ilości dostarczanej dla miasta wody, ukończenie budowy i oddanie do użytku w lutym 1994 r. największej wówczas w mieście sali gimnastycznej z trybunami dla widowni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie, zwodociągowanie i skanalizowanie Os. Błonie, gdzie skażenie wód gruntowych zagrażało zdrowiu mieszkańców, podjęcie w 1993 r. trudnej decyzji o likwidacji Spółki Wodno-Ściekowej "Kościan" i samodzielnej realizacji przez miasto oczyszczalni ścieków, znaczące dosprzętowienie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, pozwalające na polepszenie stanu porządku w mieście, realizacja w latach 1991-93 inwestycji i remontów drogowo-oświetleniowych zmieniających wizerunek miasta szczególnie w strefie śródmiejskiej, kapitalne remonty mostów w 1992 roku w ul. Marcinkowskiego i Łąkowej, ratujące istnienie tychże budowli, zakup gruntów i poszerzenie w 1993 r. cmentarza komunalnego, remonty miejskich obiektów (dom kultury, stadion, biblioteka, żłobek), po latach zaniedbań uporządkowanie parku miejskiego. Samorząd miejski przejął prowadzenie placówek oświatowych, w tym także jako pierwszy w województwie prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego. Miasto angażowało się w prace SGRW, Związku Miast Polskich, WOSST w Poznaniu, czy Sejmiku Województwa Leszczyńskiego. Za zasługi uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Konsekwencja, upór, przemyślane działania, serce i wielkie zaangażowanie w pracy na rzecz miasta Kościana, predestynują Aleksandra Hellera do otrzymania Nagrody Miasta Kościana „Kościan Dziękuje”.

Ad. 4. Maciej Madanowski ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Kaliszu, Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki oraz Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury przy UAM w Poznaniu. 1 sierpnia 1996 roku objął stanowisko dyrygenta ówczesnej orkiestry sanatoryjnej w Kościanie (późniejszej Orkiestry Dętej „TON”), którą prowadzi nieprzerwalnie od 25 lat. W kwietniu 1999 roku z jego inicjatywy zwołane zostało zebranie założycielskie w sprawie powołania stowarzyszenia. Uchwalono, że będzie ono miało nazwę Orkiestra Dęta „TON” W październiku 1999 roku postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON” w Kościanie zostało zarejestrowane. Dzięki ogromnej determinacji i wieloletniemu zaangażowaniu Zespół przetrwał do dnia dzisiejszego, wzbogacając swoim udziałem uroczystości państwowe, miejskie i religijne oraz koncertując dla mieszkańców naszego miasta. Przez wiele lat przyczyniał się do promocji Kościana podczas koncertów w kraju i poza jego granicami. Jako dowód uznania za długoletni wkład pracy w rozwój pięknej dziedziny sztuki jaką jest muzyka oraz liczne inicjatywy społeczne zostaje laureatem Nagrody i otrzymuje statuetkę „Kościan Dziękuje”.

Ad. 5. Marian Kempiński dołączył do orkiestry sanatoryjnej w 1979 roku. Od 1991 roku pełnił funkcję prezesa, a w latach 1999 – 2018 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „TON” w Kościanie. W chwili obecnej jest członkiem orkiestry z najdłuższym stażem – gra nieprzerwalnie od 41 lat oraz jest osobą, która w historii zespołu najdłużej sprawowała funkcję prezesa – 27 lat. W kwietniu 1999 roku z jego inicjatywy zwołane zostało zebranie założycielskie w sprawie powołania stowarzyszenia. Uchwalono, że będzie ono miało nazwę Orkiestra Dęta „TON” W październiku 1999 roku postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „TON” w Kościanie zostało zarejestrowane. Prezesem Stowarzyszenia został wówczas Pan Marian Kempiński. Dzięki ogromnej determinacji i wieloletniemu zaangażowaniu Zespół przetrwał do dnia dzisiejszego, wzbogacając swoim udziałem uroczystości państwowe, miejskie i religijne oraz koncertując dla mieszkańców naszego miasta. Przez wiele lat przyczyniał się do promocji Kościana podczas koncertów w kraju i poza jego granicami. Jako dowód uznania za długoletni wkład pracy w rozwój pięknej dziedziny sztuki jaką jest muzyka oraz liczne inicjatywy społeczne zostaje laureatem Nagrody i otrzymuje statuetkę „Kościan Dziękuje”.