Kościańskie Pudełko Życia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Stowarzyszenie „Człowiek dla Człowieka” w Kościanie informują, iż od 26 kwietnia można odebrać Kościańskie Pudełko Życia. Akcja ma na celu zoptymalizowanie niesienia pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz wszystkim wymagającym takiej formy wsparcia w stanach zagrożenia ich zdrowia lub życia. W takich momentach potrzebna jest szybka pomoc służb ratowniczych, a brak kontaktu z człowiekiem np. po wylewie czy udarze może tę pomoc opóźnić.

Pudełko Życia to opatrzone specjalną naklejką opakowanie, w którym znajdują się najważniejsze dane na temat sytuacji zdrowotnej oraz inne ważne informacje. Zestaw składa się z pudełka, naklejki lub magnesu na lodówkę oraz karty informacyjnej, która jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. W ankiecie znajdują się najważniejsze wiadomości dotyczące osoby, informacje o chorobie, uczuleniach czy zażywanych lekach oraz dyspozycje, co osoby udzielające pomocy mają zrobić np. z domowymi zwierzętami. Bardzo istotne jest, aby informacje były rzetelne, gdyż wtedy Kościańskie Pudełko Życia spełni swoją funkcję. Informacje dotyczące stanu zdrowia winny być precyzyjne i prawdziwe. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w medycznej części ankiety, niezbędny jest podpis lekarza rodzinnego. Następnie wypełniona kartę należy włożyć do pudełka i schować je na drzwiach lodówki, a na drzwiach przykleić naklejkę lub magnes.

Ważne jest to, aby pamiętać o aktualizowaniu informacji w karcie, jeżeli pojawią się istotne zmiany, np. w sytuacji zdrowotnej lub gdy minie 6  miesięcy od daty jej wypełnienia.

Bezpłatnie pudełko można odebrać w:

1. Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1

2. Klubie Integracji Społecznej działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

 

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Spółki Gazownictwa, Fundacji Tesco w ramach III edycji programu „Decydujesz, pomagamy” oraz Gminy Miejskiej Kościan.